* WwW.Satta-Bajar.Com *
!!! Owner - Rahul King !!!

SATTA BAJAR * SATTA KING

SATTA BAJAR & SATTA KING IS THE MOST POPULAR SATTA SITE FOR, GALI SATTA * GOLDSTAR SATTA * DESAWAR SATTA * DESAWAR RESULT * SATTA GAME * DELHI SATTA CHECK NOW

Note: Yaha Satta Number Ki Guessing/Bhavishvani Karke Game Bana Kar Dete He Hamari Kisi Bhi Company Se Koi Lena Dena Nahi He Aap Apni Samajdari Se Paisa Ka Lena Dena Kare Janhit Me Zari

GALI


{_}

DANA PANI (04:50 AM)
{}[39]

DESAWAR (05:05 AM)
{48}[29]

GUJRAT KING (03:00 PM)
{00}[79]

UP KING SUPER (05:00 PM)
{}[]

RED FORT (06:15 PM)
{84}[71]

FARIDABAD (06:20 PM)
{83}[45]

GALI (11:20 PM)
{70} []

JD (07:00 PM)
{53}[43]

GAZIABAD (08:20 PM)
{51}[01]

GOLDSTAR (09:30 PM)
{73}[]

GALI (11:20 PM)
{70}[]

SRE NIGHT (11:30 PM)
{85}[67]

DESAWAR NIGHT 2 (11:40 PM)
{41}[]

Satta Bajar Forum